Kontakty

pic

        Sídlo spoločnosti

   SVATS spol.s.r.o.
   Tomášikova 2
   040 01 Košice

        Prevádzka

   SVATS spol.s.r.o.
   Holubyho 14
   040 01 Košice

        Zákaznícky servis

   Telefónne číslo: 0914 121 196
   Email: svats@svats.sk

   Prevádzková doba zákazníckej linky:

        Po - Pi: 8:00 - 20:00
        So - Ne: 9:00 - 18:00
        SVATS spol.s.r.o.

   IČ: 36738298
   IČ DPH: SK2022320157
   Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v oddieli Sro, vo vložke číslo 19354/V.

        Čísla účtov: 2925894906/1100 Tatra banka, a.s.
        IBAN SK98 1100 0000 0029 2589 4906
        BIC (SWIFT)  TATRSKBX
        Neslúži pre zasielanie splátok zo spotrebiteľských úverov.

   Orgán dozoru a dohľadu
   Slovenská obchodná inšpekcia
   Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   Vrátna 3, P.O. Box 35, 040 65 Košice 1